POČETNA

REDOVNO GODIŠNJE ZASJEDANJE SKUPŠTINE DŽIU-DŽICU SAVEZA REPUBLIKE SRPSKE

Dana 05.01.2013. godine (subota) u Modriči je održano redovno godišnje zasjedanje Skupštine Džiu-džicu saveza Republike Srpske (Savez), kojoj je prisustvovalo rukovodstvo Saveza i ovlašteni predstavnici sedam od ukupno dvanaest klubova Saveza.

Rukovodstvo Saveza i predsjednici stručnih komisija u Savezu (takmičarske, sudijske, disciplinske i DAN komisije) su članovima skupštine podnijeli izvještaje o radu Saveza i komisija, te finansijski izvještaj. Sve podnesene izvještaje članovi skupštine su usvojili jednoglasno.

skupstina jjs rs - modrica 2013 4

U podnesenim izvještajima o aktivnostima u prethodnom periodu, disciplina i rad članova Saveza su ocijenjeni vrlo visokom ocjenom. Potvrda dobrog rada trenera, selektora i takmičara Saveza jesu i brojne medalje osvojene na međunarodnim takmičenjima najvišeg ranga (balkanskim, evropskim i svjetskim prvenstvima). Povećan je broj nacionalnih sudija, kao i sudija sa kontinentalnim licencama čije suđenje je na međunarodnim takmičenjima ocijenjeno vrlo visokim ocjenama.

Da je rukovodstvo Saveza u prethodnom četverogodišnjem mandatu radilo kvalitetno, kontinuirano i u skladu sa usvojenim programom, skupština je potrdila i nagradila novim četverogodišnjim mandatom za najveći broj članova „starog“ rukovodstva Saveza. Istovremeno skupština je zamijenila one članove rukovodstva Saveza koji u prethodnom periodu nisu dali puni doprinos u radu, iz objektivnih ili subjektivinh razloga.

Novoizabrano rukovodstvo Saveza se obavezalo da će do početka februara 2013. godine članovima skupštine dostaviti Program rada za period 2013-2016. godina, a članovi stručnih komisija Saveza su preuzeli obaveze rada na izmjenama postojećih i izradi novih pravilnika u Savezu.

Skupština je usvojila odluku kojom se nastavlja takmičenje jedne ekipe - „Srpska“, tokom 2013. godine u takmičenju Jadranske lige. Takođe je usvojen kalendar aktivnosti Saveza i takmičenja za 2013. godinu.

Rukovodstvo Saveza se zahvalilo prisutnom predstavniku Rafinerije ulja Modriča na podršci koju je rafinerija pružila takmičarima Saveza tokom 2012. godine.

Skupština je donijela odluku da se na Prvenstvu RS koje će biti održano u martu 2012. godine uruče odgovarajuća priznanja i nagrade Rafineriji ulja Modriča, Termoelektrani Ugljevik, kao i izabranim najboljim takmičarkama, takmičarima i klubovima Saveza za 2012. godinu.

Rukovodstvo Saveza i članovi skupštine Saveza su u novoj 2013. godini svim članovima Saveza poželjeli puno uspjeha u svim, aposebno sportskim aktivnostima, te puno zdravlja i sreće.