SITE TRANSLATION

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

POČETNA

Prvenstvo Republike Srpske - Banja Luka 2017

 

PRVENSTVO REPUBLIKE SRPSKE

U JU-JUTSU BORBAMA, DUO SISTEMU I NE WAZI

prvenstvo rs 2017

Poštovani sportski prijatelji,

            Obavještavao Vas da Ju-jitsu klub „SAMURAJ“ iz Banja Luke, po kalendaru JJ saveza Republike Srpske organizuje Prvenstvo Republike Srpske u ju-jitsu borbama, DUO sistemu i Ne Wazi dana 25.03.2017. godine u Banjaluci, te Vas ovim putem pozivamo da svojim prisustvom uveličate naše takmičenje.

Osnovne informacije o prvenstvu su sljedeće:

«PRVENSTVO REPUBLIKE SRPSKE 2017«

 U JU-JUTSU BORBAMA, DUO SISTEMU I NE WAZI ZAPOLETARCE, PIONIRE, NADE, KADETE, JUNIORE I SENIORE U MUŠKOJ I ŽENSKOJ KONKURENCIJI

Datum: 25. Mart 2017. godine (Subota)
 
Mjesto: Univerzitetska Sportska dvorana  Banja Luka (kampus)
 
Organizator: JU-JITSU SAVEZ REPUBLIKE SRPSKE I JU-JITSU KLUB  „SAMURAJ“  BANJA LUKA
 
Odgovorno lice: Neven Veseljak, telefon: 065/021-338
 
Prijave dostaviti:

preliminarne (broj takmičara i sudija) do 12.00 časova 10. marta 2017. godine, a zvanične do 12.00 časova 15. marta 2017. godine.

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.   

 
Kotizacija:

Prema cjenovniku Ju-jitsu saveza Republike Srpske:

-          takmičari u ju-jitsu borbama: 30 KM

-          duo-sistem par: 30 KM

-          Ne Waza: 30 KM

Uplate na račun JJK SAMURAJ br.  567-241-27000121-29  Sberbank ad. Banja Luka, Jevrejska 71.

(donijeti dokaz uplate – kopiju uplatnice) ili na dan turnira (u gotovini na blagajni kluba). Klub je dužan izvršiti uplatu za sve prijavljene takmičare       (Član 11. Takmičarskog pravilnika JJSRS) .

 
Nagrade: Medalje i diplome za pojedinačni plasman
 
Pravila:

JJIF-a i JJSRS

Napomena: U slučaju malog broja takmičara u kategorijama organizator zadržava pravo da ih svrsta u jednu zajdničku kategoriju u skladu sa Članom 12. Takmičarskog pravilnika JJSRS.

 
Satnica: 08,00 - 09,00

Prijava i kontrolno vaganje;

Izmjene i dopune;

Uplata kotizacije;

09,00 - 09,30 Sastanak sudija, vođa ekipa i domaćina - infomacije za sudije i vođe ekipa
09,30 Početak takmičenja
13,00 - 13,30 Postrojavanje ekipa i svečano otvaranje takmičenja
13,30 - 14,00 Pauza za ručak
 

14,00

Nastavak takmičenja
  19,00 - 20,00 Dodjela medalja
  20,00

Završetak takmičenja

SUDIJE:

Klubovi učesnici takmičenja dužni su da prijave minimalno jednog sudiju za takmičenje koji ima minimalno važeću nacionalnu sudijsku  licencu. Prijavu sudija treba dostaviti uz prijavnu listu takmičara i službenih lica na obrascu koji Vam dostavljamo u prilogu.

 

Sudije koje će suditi na takmičenju će bit izabrane od strane predsjednika Sudijske komisije JJSRS, na osnovu prijava klubova učesnika takmičenja, najmanje osam (8) dana prije datuma održavanja takmičenja (Član 12. Pravilnika o organizaciji takmičenja).


Svi klubovi - učesnici su dužni platiti "Sudijsku taksu-kaznu", u koliko nemaju minimalno jednog sudiju koji će suditi na takmičenju. Sudije koje polažu sudijsku licencu na datom takmičenju se ne računaju u sudije koje klub prijavljuje za suđenje. Ova taksa se koristi za troškove obezbjeđivanja dovoljnog broja sudija na takmičenju.
Iznos "Sudijske takse-kazne" je 150.00 KM i uplaćuje se na račun tehničkog organizatora takmičenja.

Svi klubovi će biti obavješteni o izabranim sudijama koji će suditi na takmičenju, a spisak isti će biti objavljen na web stranici jjsrs.org , zajedno kada bude objavljen i žrijeb za takmičenje. Organizator će obezbjediti službene dnevnice u skladu sa cjenovnikom JJSRS.

TRENERI – VOĐE EKIPA:

 

Predstavnici klubova učesnika takmičenja navedeni na prijavi za takmičenje (treneri ili vođe ekipa) će prilikom prijave ekipe i uplate kotizacije (predočavanja dokaza o uplaćenoj kotizaciji) od delegate takmičenja dobiti po dvije akreditacije za vođe ekipa. Ulaz na prostor predviđen za takmičenje tokom takmičenja biće dozvoljen samo prozvanim takmičarima koji treba da se bore (u kimonima) i vođama ekipa (u sportskoj opremi - trenerka i patike) koji imaju na vidnom mjestu istaknutu akreditaciju.

OSTALO:

 

  1. Takmičenje će biti omogućeno samo takmičarima koji ispunjavaju uslove propisane  Takmičarskim pravilnikom JJSRS i Pravilnikom o organizaciji takmičenja JJSRS.
  2. Vođe ekipa dužni su da posjeduju dokaz o posjedovanju polise osiguranju od nezgode i smrtnog slučaja i ljekarska uvjerenja za prijavljene takmičare ne starija od 6 mjeseci (Član 2. i 17. takmičarskog pravilnika JJSRS) .
  3. Za prvenstvo Republike Srpske, svaki klub može prijaviti dva (2) takmičara u svakoj težinskoj kategoriji, za borbe i Ne-Wazu, plus dva (2) par u svakoj kategoriji Duo sistema (Član 5. pravilnika o organizaciji takmičenja JJSRS).
  4. Takmičar ne može prijavljen u višu od jedne starosne ili težinske kategorije, tj. može biti prijavljen samo u kategoriju kojoj on pripada ili u jednu neposredno višu starosnu ili težinsku kategoriju. Isti takmičar ne može biti prijavljen u dvije težinske kategorije u istoj uzrastnoj kategoriji (Član 5. pravilnika o organizaciji takmičenja JJSRS).
  5. Klubovim učesnicima Takmičenja neće biti dozvoljeno od strane JJSRS i tehničkog organizatora, da nakon zvanične registracije izvrše izmjene prijave koju su poslali (Član 5. pravilnika o organizaciji takmičenja JJSRS).
  6. Organizator ne snosi odgovornost za lične povrede, gubitak ili oštećenje imovine takmičara i klubova učesnika takmičenja, koja eventualno nastanu učešćem ili putovanjem na turnir.
  7. Klubovi su dužni obezbjediti propisanu zaštitnu opremu za svoje takmičare (Član 19. Takmičarskog pravilnika JJSRS) .
  8. Žrijeb će obaviti Informaciono tehnička komisija JJSRS u skladu sa Članom 15. Takmičarskog pravilnika JJSRS. Isti će biti obavljen 19.03.2017. g na web stranici i naknadnih promjena neće biti (Član 15. Takmičarskog pravilnika JJSRS) .
  9. Organizator će da obezbjedi hranu za sudije, trenere i službena lica
  10. Molimo vođe ekipa da se pridržavaju navedene satnice takmičenja i ostalih aktivnosti koje su gore navedene te da se staraju za pravovremeni nastup takmičara u borbama, jer je korišćenje sale vremenski ograničeno.

PROPOZICIJE TAKMIČENJA:

 

Pravila: JJIF-a i JJSRS
 
Starosne kategorije: Na osnovu Člana 22. Takmičarskog Pravilnika JJSRS  Takmičarska komisija JJSRS utvrđuje starosne kategorije takmičara za takmičarsku 2017. godinu.
 
  Uzrast Godište
Poletarci 2010, 2009 i 2008
Pioniri 2007 i 2006
Nade 2005, 2004 i 2003
Kadeti 2002, 2001 i 2000
Juniori 1999,1998 i 1997
Seniori 1996. i stariji
 
Težinske kategorije: Na osnovu Člana 22. Takmičarskog Pravilnika JJSRS  Takmičarska komisija JJSRS utvrđuje težinske kategorije takmičara za takmičarsku 2017. godinu.
 

 

MUŠKARCI

SENIORI

+ 21 g

JUNIORI

18/19/20 g

KADETI

15/16/17 g

NADE

12/13/14 g

PIONIRI

10/11 g

POLETARCI

7/8/9 g

DUO 4.serije 4.serije 4.serije 3.serije 2. serije 2. serije
        3. tehnike 3. tehnike 2. tehnike
NE WAZA 6minuta 5minuta 4minuta 4minuta 1x4 minuta 1x4 minuta
BORBE 1х3minuta 1х3minuta 1х3minuta 1х2minuta 1x2 minuta 1x2 minuta
  - 55 kg. - 56 kg. - 46 kg. -34 kg. - 24 kg. - 21 kg.
  - 62 kg. - 62 kg. - 50 kg. -37 kg. - 27 kg. - 24 kg.
  - 69 kg. - 69 kg. - 55 kg. - 41 kg. - 30 kg. - 27 kg.
  - 77 kg. - 77 kg. - 60 kg. - 45 kg. - 34 kg. - 30 kg.
  - 85 kg. - 85 kg. - 66 kg. - 50 kg. - 38 kg. - 34 kg.
  - 94 kg. - 94 kg. - 73 kg. - 55 kg. - 42 kg. - 38 kg.
  + 94 kg + 94 kg. - 81 kg. - 60 kg. - 46 kg. - 42 kg.
      +81 kg. -66 kg. - 50 kg. + 42 kg.
        +66 kg. + 50 kg.  

ŽENE

SENIORKE

+21 g

JUNIORKE

18/19/20 g

KADETKINJE

15/16/17 g

NADE

12/13/14 g

PIONIRKE

10/11 g

POLETARKE

7/8/9 g

DUO 4.serije 4.serije 4.serije 3.serije 2. serije 2. serije
        3. tehnike 3. tehnike 2. tehnike
NE WAZA 6minuta 5minuta 4minuta 4minuta 1x4 minuta 1x4 minuta
BORBE 1х3minuta 1х3minuta 1х3minuta 1х2minuta 1x2 minuta 1x2 minuta
  - 48 kg - 49 kg. - 40 kg. - 32 kg - 22 kg. - 20 kg.
  - 55 kg. - 55 kg. -44 kg. - 36 kg. - 25 kg. - 22 kg.
  - 62 kg. - 62 kg. - 48 kg. - 40 kg. - 28 kg. - 25 kg.
  - 70 kg. - 70 kg. - 52 kg. - 44 kg. - 32 kg. - 28 kg.
  + 70 kg. + 70 kg. - 57 kg. - 48 kg. - 36 kg. - 32 kg.
      - 63 kg. - 52 kg. - 40 kg. - 36 kg.
      - 70 kg. - 57 kg. - 44 kg. - 40 kg.
      +70 kg. - 63 kg. - 48 kg. + 40 kg.
        + 63 kg. + 48 kg.  

 

 

DuoiDuo-mix

1. Poletarci izvode po dvije samoodbrambene varijante (po slobodnom izboru) iz prve dvije serije prema listi napada JJIF-a.

2. Pioniri izvode po dvije samoodbrambene varijante (po slobodnom izboru) iz prve tri serije prema listi napada JJIF-a.

3. Nadeizvodetrisamoodbrambenevarijante (poslobodnomizboru) izprvetriserijepremalistinapadaJJIF-a.

4. Kadeti, Juniori i  Seniori rade četiri serije po pravilima JJIF-a.

 
Ostalo:

1.  Dva treća mjesta (za borbe, duo sistem i Ne wazu).

2. Dozvoljena tolerancija u težini je 0.00 kg , sem za nade, pionire i poletarce gdje je dozvoljena tolerancija 1.00 kg .

   

 

Datum: 02.03.2017 godine.

   

TEHNIČKI ORGANIZATOR

JJK SAMURAJ Banja Luka

PREDSJEDNIK KLUBA

Marinko Petrović

Ovdje preuzmi prijavni obrazac