SITE TRANSLATION

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

POČETNA

Gradiška Open 2017

Poštovani sportski prijatelji,

Obavještavamo Vas da Ju-jitsu Savez Republike Srpske organizuje, uz tehničkog organizatora Ju-jitsu klub Samuraj Gradiška iz Gradiške, u skladu s kalendarom takmičenja Saveza, 29. aprila 2017. godine u Gradišci, organizuje turnir „GRADIŠKA OPEN 2017“ u ju-jitsu borbama, duo-sistemu i u ju-jitsu Ne-Wazi, za sve starosne kategorije, te Vas ovim putem pozivamo da svojim prisustvom uveličate naše takmičenje.

GRADIŠKA OPEN 2017

1. OPŠTE INFORMACIJE O TAKMIČENJU
 
Datum takmičenja: 29. april 2017. godine (subota)
 
Mjesto takmičenja: Sportsko rekreativni centar “SENJAK”, Omladinska ulica bb, Gradiška
 
Organizatori: Ju-jitsu savez Republike Srpske I Ju-jitsu klub Samuraj Gradiška
 
Informacije: Tanja Stanišljević, sekretar kluba, telefon: 066 701-032
 
Prijave dostaviti:

- preliminarne prijave (broj takmičara i sudija) do 12.00 časova 14. aprila 2017. godine, na E-mail adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. .

- konačne prijave (na prijavnim listama) do 12.00 časova 19. aprila 2017. godine, na E-mail adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. .

 
Kotizacija:

Prema cjenovniku Ju-jitsu saveza Republike Srpske za međunarodne turnire:

          - jiu-jitsu borbe (takmičar): 30 KM

          - duo-sistem (par): 30 KM

          - Ne-Waza (takmičar): 30 KM

Uplata kotizacije na račun Ju-jitsu kluba Samuraj Gradiška br. 5520140002400806 Addiko Banka, Gradiška (donijeti kopiju uplatnice) ili na blagajni kluba na dan turnira. Napomena: Klub je dužan uplatiti kotizaciju za sve prijavljene takmičare (član 11. Takmičarskog pravilnika JJS RS).

 
Smještaj za takmičare: Organizator takmičenja će na zahtjev učesnika za učesnike turnira (takmičare, trenere, sudije i druge) obezbjediti smještaj. Zbog rezervacije smještaja molimo sve zainteresovane klubove da najkasnije 14. aprila 2017. godine, organizatoru dostave podatke o vremenu dolaska i broju lica koja će koristiti smještaj, te podatke o odgovornom licu u klubu koje će kontaktirati u vezi smještaja. Uplata smještaja se vrši po dolasku u ugostiteljski objekat.
 
Nagrade: Medalje i diplome za pojedinačni plasman, te pehariza 3 prvoplasirane ekipe.
 
Pravila takmičenja:

Međunarodne ju-jitsu federacije (JJIF) i Ju-jitsu saveza Republike Srpske (JJS RS).

Napomena: U slučaju malog broja takmičara u jednoj kategoriji, organizator zadržava pravo svrstavanja takmičara u „zajedničku“ kategoriju (u skladu s članom 12. Takmičarskog pravilnika JJS RS).

 
Satnica takmičenja: 08.00 – 09.00

Prijava takmičara i kontrolno vaganje (za sve kategorije),

Izmjene i dopune,

Uplata kotizacija.

09.00 – 09.30 Sastanak sudija, vođa ekipa i domaćina - infomacije za sudije i vođe ekipa.
10.00 Početak takmičenja.
13.00-13.30 Postrojavanje ekipa i svečano otvaranje takmičenja (obraćanje organizatora, zvaničnika JJS RS, predstavnika opštine, kulturno umjetnički program).
13.30-14.30 Pauza za ručak.
14.30 Nastavak takmičenja.
18.30-19.00 Dodjela medalja i diploma.
19.00 Završetak takmičenja.
 
Sudije:

Klubovi učesnici takmičenja dužni su prijaviti najmanje po jednog sudiju sa važećom sudijskom licencom (nacionalna i viša licenca). Sudije se prijavljuju na prijavnom listu, sa takmičarima i službenim licima. Klubovi koji nemaju sudiju dužni su platiti “sudijsku taksu – kaznu” u iznosu od 150 KM, na račun organizatora takmičenja.

Predsjednik sudijske komisije JJS RS će izvršiti selekciju prijavljenih sudija i odrediti sudije koje će suditi, najkasnije osam dana prije početka takmičenja (član 12. Pravilnika o organizovanju takmičenja), o čemu će klubovi biti obavješteni. Spisak sudija će biti objavljen i na web stranici JJS RS, sa žrijebom takmičenja. Organizator takmičenja će obezbjediti dnevnice službenim licima na takmičenju, prema cjenovniku JJS RS.

 
Treneri, vođe ekipa:

Predstavnici klubova učesnika takmičenja navedeni u prijavi za takmičenje (treneri i vođe ekipa) će prilikom prijave ekipe i uplate kotizacije (predočavanja dokaza o plaćenoj kotizaciji ) od delagata takmičenja – organizatora, dobiti po dvije akreditacije za vođe ekipa.

Ulaz na takmičarski prostor tokom trajanja takmičenja biće dozvoljen samo takmičarima prozvanim za narednu borbu (u kimonima) i vođama ekipa (u sportskoj opremi – trenerka i patike) sa vidno istaknutim akreditacijama.

 
Ostalo:
 1. Samo takmičarima koji ispunjavaju uslove propisane Takmičarskim pravilnikom JJS RS i Pravilnikom o organizovanju takmičenja biće dozvoljeno takmičenje.
 2. Vođe ekipa su dužne da posjeduju i pokažu službenom licu polisu osiguranja od nezgode i smrtnog slučaja, te ljekarska uvjerenja ne starija od šest mjeseci, za sve prijavljene takmičare (član 2. i 17. Takmičarskog pravilnika JJS RS).
 3. Broj takmičara koje klub prijavljuje u jednoj kategoriji nije ograničen. Isti takmičar može se takmičiti u borbama, duo-sistemu i Ne-Wazi, ali organizator nije dužan usklađivati mečeve za tog takmičara.
 4. Takmičar može biti prijavljen samo u kategoriju u koju pripada ili u jednu neposredno višu starosnu ili težinsku kategoriju. Isti takmičar ne može biti prijavljen u dvije težinske kategorije u istoj uzrasnoj kategoriji (član 5. Pravilnika o organizovanju takmičenja).
 5. Izmjena prijave (prijavljenih takmičara) koje su klubovi dostavili nije moguća nakon zvanične registracije (član 5. Pravilnika o organizovanju takmičenja).
 6. Organizator takmičenja ne snosi odgovornost za lične povrede, gubitak ili oštećenje imovine takmičara i klubova učesnika takmičenja, koje eventualno nastanu učestvovanjem ili putovanjem na takmičenje.
 7. Klubovi su dužni obezbjediti propisanu zaštitnu opremu za svoje takmičare (član 19. Takmičarskog pravilnika).
 8. Žrijeb će obaviti Informaciono-tehnička komisija JJS RS. Isti će biti objavljen na web stranici JJS RS najkasnije 24. aprila 2017. godine i naknadnih promjena neće biti (član 15. Takmičarskog pravilnika JJS RS).
 9. Organizator takmičenja će obezbjediti hranu za sudije, trenere I službena lica.
 10. Vođe ekipa su dužne da se pridržavaju navedene satnice takmičenja, te da se staraju o blagovremenom nastupu takmičara.
2. PROPOZICIJE TAKMIČENJA
 
Pravila takmičenja: Pravila međunarodne ju-jitsu federacije (JJIF) i Ju-jitsu saveza Republike Srpske (JJS RS).
 
Starosne kategorije: Na osnovu člana 22. Takmičarskog pravilnika JJS RS, Takmičarska komisija JJS RS utvrđuje starosne kategorije takmičara za 2017. godinu.
  Uzrast Uzrast
  Poletarci M-Ž 2010, 2009. i 2008.
  Pioniri M-Ž 2007. i 2006.
  Nade M-Ž 2005, 2004. i 2003.
  Kadeti M-Ž 2002, 2001. i 2000.
  Juniori M-Ž 1999,1998. i 1997.
  Seniori M-Ž 1996. i stariji
Težinske kategorije: Na osnovu člana 22. Takmičarskog pravilnika JJS RS, Takmičarska komisija JJS RS utvrđuje starosne kategorije takmičara za 2017. godinu.
Muškarci

Seniori

+21

Juniori

18/19/20

Kadeti

15/16/17

Nade

12/13/14

Pioniri

10/11

Poletarci

7/8/9

 
DUO 4 serije 4 serije 4 serije 3 serije 2 serije 2 serije
3 tehnike 3 tehnike 2 tehnike
 
NE WAZA 1x6 minuta 1x5 minuta 1x4 minuta 1x4 minuta 1x4 minuta 1x4 minuta
 
BORBE 1x3 minuta 1x3 minuta 1x3 minuta 1x2 minuta 1x2 minuta 1x2 minuta
 
  -55 kg -56 kg -46 kg -34 kg -24 kg -21 kg
-62 kg -62 kg -50 kg -37 kg -27 kg -24 kg
-69 kg -69 kg -55 kg -41 kg -30 kg -27 kg
-77 kg -77 kg -60 kg -45 kg -34 kg -30 kg
-85 kg -85 kg -66 kg -50 kg -38 kg -34 kg
-94 kg -94 kg -73 kg -55 kg -42 kg -38 kg
+94 kg +94 kg -81 kg -60 kg -46 kg -42 kg
    +81 kg -66 kg -50 kg +42 kg
      +66 kg +50 kg  
Žene

Seniorke

+21

Juniorke

18/19/20

Kadetkinje

15/16/17

Nade

12/13/14

Pionirke

10/11

Poletarke

7/8/9

 
DUO 4 serije 4 serije 4 serije 3 serije 2 serije 2 serije
3 tehnike 3 tehnike 2 tehnike
 
NE WAZA 1x6 minuta 1x5 minuta 1x4 minuta 1x4 minuta 1x4 minuta 1x4 minuta
 
BORBE 1x3 minuta 1x3 minuta 1x3 minuta 1x2 minuta 1x2 minuta 1x2 minuta
 
  -48 kg -49 kg -40 kg -32 kg -22 kg -20 kg
-55 kg -55 kg -44 kg -36 kg -25 kg -22 kg
-62 kg -62 kg -48 kg -40 kg -28 kg -25 kg
-70 kg -70 kg -52 kg -44 kg -32 kg -38 kg
+70 kg +70 kg -57 kg -48 kg -36 kg -32 kg
    -63 kg -52 kg -40 kg -36 kg
    -70 kg -57 kg -44 kg -40 kg
    +70 kg -63 kg -48 kg +40 kg
      +63 kg +48 kg  
Duo i duo-mix:
 1. Poletarci izvode po dvije samoodbrambene varijante (po slobodnom izboru) iz prve dvije serije prema listi napada JJIF.
 2. Pioniri izvode po dvije samoodbrambene varijante (po slobodnom izboru) iz prve tri serije prema listi napada JJIF.
 3. Nade izvode po tri samoodbrambene varijante (po slobodnom izboru) iz prve tri serije prema listi napada JJIF.
 4. Kadeti, juniori I seniori rade četiri serije po pravilima JJIF.
 
Ostalo:
 1. Dva treća mjesta (za borbe, duo sistem i Ne-Wazu).
 2. Dozvoljena tolerancija za takmičare u kategoriji poletarci i pioniri je 1,00 kg. u drugim kategorijama nema tolerancije odstupanja od propisane težine.
Gradiška, 18. mart 2017. godine  

Tehnički organizator

Ju-jitsu klub Samuraj Gradiška

P r e d s j e d n i k   k l u b a

N e m a n j a   R a p i ć