POČETNA

Doboj Open 2017

Poštovani sportski prijatelji,

Obavještavamo Vas da Ju-jitsu Savez Republike Srpske, uz tehničku organizaciju Ju-jitsu kluba Jedinstvo iz Doboja, u skladu s kalendarom takmičenja Saveza, 20. maja 2017. godine u Doboju, organizuje turnir „DOBOJ OPEN 2017“ u ju-jitsu borbama, duo-sistemu i u ju-jitsu Ne-Wazi, za sve starosne kategorije, te Vas ovim putem pozivamo da svojim prisustvom uveličate naše takmičenje.

 

OPŠTE INFORMACIJE OTAKMIČENJU

Datum takmičenja: 20. maj 2017. godine (subota)
Mjesto takmičenja: Osnovna škola “Vuk Stefanović Karadžić”, Srpskih sokolova 2, Doboj
Organizatori: Ju-jitsu savez Republike Srpskei Ju-jitsu klub Jedinstvo Doboj
Odgovorno lice: Milan Tubić, telefon: 065 334-261
Prijave dostaviti:

- preliminarne prijave (broj takmičara i sudija) do 12.00 časova05. maja 2017. godine, na E-mail adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

- konačne prijave (na prijavnim listama) do 12.00 časova 10. maja 2017. godine, na E-mail adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kotizacija:

Prema cjenovniku Ju-jitsu saveza Republike Srpske za međunarodne turnire:

- ju-jitsu borbe (takmičar): 30KM

- duo-sistem (par): 30 KM

- Ne-Waza (takmičar):30 KM

Uplata kotizacije na račun Ju-jitsu kluba Jedinstvo Doboj

br. 567-543-27000001-44 Sberbank a.d. Banja Luka (donijeti kopiju uplatnice) ili na blagajni kluba na dan turnira. Napomena: Klub je dužan uplatiti kotizaciju zasve prijavljene takmičare (član 11. Takmičarskog pravilnika JJS RS).

Smještaj : Organizator takmičenja će na zahtjev učesnika za učesnike turnira (takmičare, trenere, sudijei druge) obezbjediti smještaj. Zbog rezervacije smještaja molimo sve zainteresovane klubove da najkasnije 14. aprila 2017. godine, organizatoru dostave podatkeo vremenu dolaskai broju licakojaće koristiti smještaj,te podatke o odgovornom licuu klubu kojeće kontaktiratiu vezi smještaja. Uplata smještajasevrši po dolasku u ugostiteljski objekat.
Nagrade:

Medalje i diplome za pojedinačni plasman,te pehari za 3 prvoplasirane

Pravila takmičenja:

Međunarodne ju-jitsu federacije (JJIF) i Ju-jitsu saveza Republike Srpske (JJS RS).

Napomena : U slučaju malog broja takmičarau jednoj kategoriji, organizator zadržava pravo svrstavanja takmičarau „zajedničku“ kategoriju(u skladu s članom 12. Takmičarskog pravilnika JJS RS).

Satnica takmičenja:

       08.00 – 09.30 Prijava takmičara i kontrolno vaganje , uplata kotizacija.

09.30 – 10.00 Sastanak sudija, vo đa ekipa i domać ina.

10.00 Početak takmičenja.

13.00 – 13.30 Postrojavanje ekipa i svečano otvaranje takmičenja.

13.30 – 14.00 Pauza za ručak, dodjela medalja i diploma za završene kategorije.

14.00 Nastavak takmičenja.

19.00 – 19.30 Dodjela medalja i diploma i završetak takmičenja.

Sudije:

Klubovi učesnici takmičenja dužni su prijaviti najmanje jednog sudiju sa važećom sudijskom lic encom (nacionalna i viša licenca). Sudijese prijavljuju na prijavnom listu, sa takmičarimai službenim licima. Klubovi koji ne maju sudiju dužni su platiti “sudijsku taksu – kaznu” u iznosu od 150 KM, na račun tehničkog organizatora takmičenja.

Predsjednik sudijske komisije JJS RSće izvršiti selekciju prijavljenih sudijai odrediti sudije kojeće suditi, najkasnije osam dana prije početka takmičenja (član12. Pravilnikao organizaciji takmičenja),o čemuće klubovi biti obavješteni. Spisak sudijaće biti objavljeni naweb stranici JJSRS,sa žrijebom takmičenja. Organizator takmičenja će obezbjediti dnevnice službenim licima na takmičenju, prema cjenovniku JJS RS

Vođe ekipa , treneri:

Predstavnici klubova učesnika takmičenja navedeni u prijavi za takmičenje (trenerii vođe ekipa)će prilikom prijave ekipei uplate kotizacije (predočavanja dokazao plaćenoj kotizaciji)od tehničkog organizatora, dobiti akreditacije za vođe ekipa - trenere.

Ulaz na takmičarski prostor tokom trajanja takmičenja biće doz voljen samo takmičarima prozvanim za narednu borbu (u kimonima)i vođama ekipa(u sportskoj opremi – trenerka i patike) sa vidno istaknutim akreditacijama.

Ostalo:
 1. Samo takmičarima koji ispunjavaju uslove propisane Pravilnicima JJSRS biće dozvoljeno takmičenje.
 2. Vođe ekipa su dužne da posjeduju i pokažu službenom licu polisu osiguranja od nezgode i smrtnog slučaja, te ljekarsaka uvjerenja ne starija od šest mjeseci, za sve prijavljene takmičare (član 2. i 17. Takmičarskog pravilnika JJSRS).
 3. Broj takmičara koje klub prijavljuje u jednoj kategoriji nije Isti takmičar možese takmičitiu borbama, duo-sistemui Ne-Wazi, ali nije dužan usklađivati mečeve za tog takmičara.
 4. Takmičar može biti prijavljen samo u kategorijuu koju pripada iliu jednu neposrednovišu starosnu ili težinsku Isti takmičar ne može biti prijavljenu dvije težinske kategorijeu istoj uzrasnoj kategoriji (član 5. Pravilnikao takmičenja).
 5. Izmjena prijave (prijavljenih takmičara) koje su klubovi dostavili nijemoguća nakon zvanične registracije (član5. Pravilnikao takmičenja).
 6. Organizator takmičenja ne snosi za lične povrede, gubitak ili imovine takmičarai klubova učesnika takmičenja, koje eventualno nastanu učestvovanjem ili putovanjem na takmičenje.
 7. Klubovi su dužni propisanu zaštitnu za svoje takmičare (član19. Takmičarskog pravilnika).
 8. Žrijeb će Informaciono-tehnička komisija JJS Istiće biti na web stranici JJSRS najkasnije13. maja godinei naknadnih promjena neće biti (član 15. Takmičarskog pravilnika JJS
 9. Organizator takmičenja će hranu za sudije, trenerei službena lica.
 10. Vođe ekipasu dužne dase pridržavaju navedene satnice takmičenja, te da se staraju o blagovremenom nastupu takmičara.

PROPOZICIJE TAKMIČENJA

 

Pravila takmičenja: Pravilameđunarodneju-jitsu federacije(JJIF) i Ju-jitsu saveza RepublikeSrpske(JJSRS).
Starosne kategorije:

Naosnovučlana 22.TakmičarskogpravilnikaJJSRS,TakmičarskakomisijaJJSRS je utvrdilastarosnekategorijetakmičaraza 2017. godinu.

Uzrast Godište
PoletarciM-Ž 2010,2009. i2008.
PioniriM-Ž 2007. i2006.
NadeM-Ž 2005,2004. i2003.
KadetiM-Ž 2002,2001. i 2000.
Juniori M-Ž 1999,1998. i1997.
SenioriM-Ž 1996. istariji
Težinske kategorije: Naosnovučlana22.TakmičarskogpravilnikaJJSRS,TakmičarskakomisijaJJSRS je utvrdilastarosnekategorijetakmičaraza 2017. godinu, koje su u prilogu.
DuoiDuo-mix

1. Poletarci izvode po dvije samoodbrambene varijante (po slobodnom izboru) iz prve dvije serije prema listi napada JJIF-a.

2. Pioniri izvode po dvije samoodbrambene varijante (po slobodnom izboru) iz prve tri serije prema listi napada JJIF-a.

3. Nadeizvodetrisamoodbrambenevarijante (poslobodnomizboru) izprvetriserijepremalistinapadaJJIF-a.

4. Kadeti, Juniori i  Seniori radepo pravilima JJIF-a.

Ostalo:
 1. Dva treća mjesta (za borbe, duo sistem i Ne wazu).
 2. Dozvoljena tolerancija u težini je 0.00 kg , sem za uzraste, pionira i poletarce gdje je dozvoljena tolerancija 1.00 kg (član 22. Takmičarskog pravilnika JJSRS).

Datum: 28.03.2017. godine

Predsjednik JJK Jedinstvo

Bojan Jović

PRILOG 1.

MUŠKARCI

SENIORI

+ 21 g

JUNIORI

18/19/20 g

KADETI

15/16/17 g

NADE

12/13/14 g

PIONIRI

10/11 g

POLETARCI

7/8/9 g

DUO 4.serije 4.serije 4.serije 3.serije 2. serije 2. serije
        3. tehnike 3. tehnike 2. tehnike
NE WAZA 6minuta 5minuta 4minuta 4minuta 1x4 minuta 1x4 minuta
BORBE 1х3minuta 1х3minuta 1х3minuta 1х2minuta 1x2 minuta 1x2 minuta
  - 55 kg. - 56 kg. - 46 kg. -34 kg. - 24 kg. - 21 kg.
  - 62 kg. - 62 kg. - 50 kg. -37 kg. - 27 kg. - 24 kg.
  - 69 kg. - 69 kg. - 55 kg. - 41 kg. - 30 kg. - 27 kg.
  - 77 kg. - 77 kg. - 60 kg. - 45 kg. - 34 kg. - 30 kg.
  - 85 kg. - 85 kg. - 66 kg. - 50 kg. - 38 kg. - 34 kg.
  - 94 kg. - 94 kg. - 73 kg. - 55 kg. - 42 kg. - 38 kg.
  + 94 kg + 94 kg. - 81 kg. - 60 kg. - 46 kg. - 42 kg.
      +81 kg. -66 kg. - 50 kg. + 42 kg.
        +66 kg. + 50 kg.  

ŽENE

SENIORKE

+21 g

JUNIORKE

18/19/20 g

KADETKINJE

15/16/17 g

NADE

12/13/14 g

PIONIRKE

10/11 g

POLETARKE

7/8/9 g

DUO 4.serije 4.serije 4.serije 3.serije 2. serije 2. serije
        3. tehnike 3. tehnike 2. tehnike
NE WAZA 6minuta 5minuta 4minuta 4minuta 1x4 minuta 1x4 minuta
BORBE 1х3minuta 1х3minuta 1х3minuta 1х2minuta 1x2 minuta 1x2 minuta
  - 48 kg - 49 kg. - 40 kg. - 32 kg - 22 kg. - 20 kg.
  - 55 kg. - 55 kg. -44 kg. - 36 kg. - 25 kg. - 22 kg.
  - 62 kg. - 62 kg. - 48 kg. - 40 kg. - 28 kg. - 25 kg.
  - 70 kg. - 70 kg. - 52 kg. - 44 kg. - 32 kg. - 28 kg.
  + 70 kg. + 70 kg. - 57 kg. - 48 kg. - 36 kg. - 32 kg.
      - 63 kg. - 52 kg. - 40 kg. - 36 kg.
      - 70 kg. - 57 kg. - 44 kg. - 40 kg.
      +70 kg. - 63 kg. - 48 kg. + 40 kg.
        + 63 kg. + 48 kg.