SITE TRANSLATION

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

POČETNA

Prvenstvo Republike Srpske - Banja Luka 2018

 

PRVENSTVO REPUBLIKE SRPSKE

U JU-JUTSU BORBAMA, DUO SISTEMU I NE WAZI

prvenstvo rs 2018

Poštovani sportski prijatelji,

            Obavještavao Vas da Ju-jitsu Savez Republike Srpske i Ju-jitsu klub „SAMURAJ“ iz Banja Luke, organizuju Prvenstvo Republike Srpske u ju-jitsu borbama, DUO sistemu i Ne Wazi dana 24.03.2018. godine u Banjaluci, te Vas ovim putem pozivamo da svojim prisustvom uveličate naše takmičenje.

Osnovne informacije o prvenstvu su sljedeće:

«PRVENSTVO REPUBLIKE SRPSKE 2018«

U JU-JUTSU BORBAMA, DUO SISTEMU I NE WAZI ZAPOLETARCE, PIONIRE, NADE, KADETE, JUNIORE I SENIORE U MUŠKOJ I ŽENSKOJ KONKURENCIJI

Datum: 24. Mart 2018. godine (Subota)
 
Mjesto: Univerzitetska Sportska dvorana Banja Luka (kampus)
 
Organizator: JU-JITSU SAVEZ REPUBLIKE SRPSKE I JU-JITSU KLUB „SAMURAJ“ BANJA LUKA
 
Odgovorno lice: Bojan Jović, telefon: 066/901-874
 
Prijave dostaviti:

Preliminarne (broj takmičara i sudija) do 12.00 časova 09. marta 2017. godine, a zvanične do 12.00 časova 14. marta 2017. godine.

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 
Kotizacija:

Prema cjenovniku Ju-jitsu saveza Republike Srpske:

-          takmičari u ju-jitsu borbama: 30 KM

-          duo-sistem par: 30 KM

-          Ne Waza: 30 KM

Uplate na račun JJK SAMURAJ br. 567-241-27000121-29 Sberbank ad. Banja Luka, Jevrejska 71.

(donijeti dokaz uplate – kopiju uplatnice) ili na dan turnira (u gotovini na blagajni kluba). Klub je dužan izvršiti uplatu za sve prijavljene takmičare       (Član 11. Takmičarskog pravilnika JJSRS) .

 
Nagrade: Medalje i diplome za pojedinačni plasman
 
Pravila:

JJIF-a i JJSRS

Napomena: U slučaju malog broja takmičara u kategorijama organizator zadržava pravo da ih svrsta u jednu zajdničku kategoriju u skladu sa Članom 12. Takmičarskog pravilnika JJSRS.

 
Satnica: 08,00 - 09,00

Prijava i kontrolno vaganje;

Izmjene i dopune;

Uplata kotizacije;

09,00 - 09,30 Sastanak sudija, vođa ekipa i domaćina - infomacije za sudije i vođe ekipa
09,30 Početak takmičenja
13,00 - 13,30 Postrojavanje ekipa, svečano otvaranje takmičenja i dodjela priznanja povodom 20 godina JJSRS
13,30 - 14,00 Pauza za ručak
 

14,00

Nastavak takmičenja
  19,00 - 20,00 Dodjela medalja
  20,00

Završetak takmičenja

SUDIJE:

Klubovi učesnici takmičenja dužni su da prijave minimalno jednog sudiju za takmičenje koji ima minimalno važeću nacionalnu sudijsku licencu. Prijavu sudija treba dostaviti uz prijavnu listu takmičara i službenih lica na obrascu koji Vam dostavljamo u prilogu.

 

Sudije koje će suditi na takmičenju će bit izabrane od strane predsjednika Sudijske komisije JJSRS, na osnovu prijava klubova učesnika takmičenja, najmanje osam (8) dana prije datuma održavanja takmičenja (Član 12. Pravilnika o organizaciji takmičenja).


Svi klubovi - učesnici su dužni platiti "Sudijsku taksu-kaznu", u koliko nemaju minimalno jednog sudiju koji će suditi na takmičenju. Sudije koje polažu sudijsku licencu na datom takmičenju se ne računaju u sudije koje klub prijavljuje za suđenje. Ova taksa se koristi za troškove obezbjeđivanja dovoljnog broja sudija na takmičenju.
Iznos "Sudijske takse-kazne" je 150.00 KM i uplaćuje se na račun tehničkog organizatora takmičenja.

Svi klubovi će biti obavješteni o izabranim sudijama koji će suditi na takmičenju, a spisak isti će biti objavljen na web stranici jjsrs.org, zajedno kada bude objavljen i žrijeb za takmičenje. Organizator će obezbjediti službene dnevnice u skladu sa cjenovnikom JJSRS.

TRENERI – VOĐE EKIPA:

 

Predstavnici klubova učesnika takmičenja navedeni na prijavi za takmičenje (treneri ili vođe ekipa) će prilikom prijave ekipe i uplate kotizacije (predočavanja dokaza o uplaćenoj kotizaciji) od delegate takmičenja dobiti po dvije akreditacije za vođe ekipa. Ulaz na prostor predviđen za takmičenje tokom takmičenja biće dozvoljen samo prozvanim takmičarima koji treba da se bore (u kimonima) i vođama ekipa (u sportskoj opremi - trenerka i patike) koji imaju na vidnom mjestu istaknutu akreditaciju.

OSTALO:

 

 1. Takmičenje će biti omogućeno samo takmičarima koji ispunjavaju uslove propisane Takmičarskim pravilnikom JJSRS i Pravilnikom o organizaciji takmičenja JJSRS.
 2. 2.Vođe ekipa dužni su da posjeduju dokaz o posjedovanju polise osiguranju od nezgode i smrtnog slučaja i ljekarska uvjerenja za prijavljene takmičare ne starija od 6 mjeseci (Član 2. i 17. Takmičarskog pravilnika JJSRS). Navedena uvjerenja ste dužni da dostave putem mail-a na uvid sporskom direktoru JJSRS na adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. , minimalno 10 dana prije datuma održavanja takmičenja.
 3. Za prvenstvo Republike Srpske, svaki klub može prijaviti dva (2) takmičara u svakoj težinskoj kategoriji, za borbe i Ne-Wazu, plus dva (2) par u svakoj kategoriji Duo sistema (Član 5. Pravilnika o organizaciji takmičenja JJSRS). U sistemu prikaza tehnika nije ograničen broj takmičara koji se mogu prijaviti.
 4. 4.Na prvenstvu Republike Srpske će biti organizovano probno takmičenje u sistemu prikaza tehnika. Za ovu disciplinu klubovi mogu prijaviti djecu uzrasta od 5 do 9 godina, u skladu sa pravilnikom takmičenja u sistemu prikaza tehnika. Medalje osvojene u ovom sistemu se neće bodovati za generalni plasman takmičara i klubova u tekućoj godini (Član 32. Takmičarskog pravilnika JJSRS). Pravilnik prikaza tehnika je objavljen na web stranici www jjsrs.org .
 5. Takmičar ne može prijavljen u višu od jedne starosne ili težinske kategorije, tj. može biti prijavljen samo u kategoriju kojoj on pripada ili u jednu neposredno višu starosnu ili težinsku kategoriju. Isti takmičar ne može biti prijavljen u dvije težinske kategorije u istoj uzrastnoj kategoriji (Član 5. pravilnika o organizaciji takmičenja JJSRS).
 6. Klubovim učesnicima Takmičenja neće biti dozvoljeno od strane JJSRS i Tehničkog organizatora, da nakon zvanične registracije izvrše izmjene prijave koju su poslali (Član 5. pravilnika o organizaciji takmičenja JJSRS).
 7. Organizator ne snosi odgovornost za lične povrede, gubitak ili oštećenje imovine takmičara i klubova učesnika takmičenja, koja eventualno nastanu učešćem ili putovanjem na turnir.
 8. Klubovi su dužni obezbjediti propisanu zaštitnu opremu za svoje takmičare (Član 19. Takmičarskog pravilnika JJSRS).
 9. Žrijeb će obaviti Informaciono tehnička komisija JJSRS u skladu sa Članom 15. Takmičarskog pravilnika JJSRS. Isti će biti obavljen 17.03.2017. g na web stranici i naknadnih promjena neće biti (Član 15. Takmičarskog pravilnika JJSRS).
 10. Organizator će da obezbjedi hranu za sudije, trenere i službena lica
 11. Molimo vođe ekipa da se pridržavaju navedene satnice takmičenja i ostalih aktivnosti koje su gore navedene te da se staraju za pravovremeni nastup takmičara, jer je korišćenje sale vremenski ograničeno.

PROPOZICIJE TAKMIČENJA:

 

Pravila: JJIF-a i JJSRS
 
Starosne i težinske kategorije: Na osnovu Člana 22. Takmičarskog Pravilnika JJSRS Takmičarska komisija JJSRS utvrđuje starosne i težinske kategorija takmičara za takmičarsku 2018. godinu.
 
  Uzrast Godište
Poletarci 2011, 2010 i 2009
Pioniri 2008 i 2007
Nade 2006, 2005 i 2004
Kadeti 2003, 2002 i 2001
Juniori 2000,1999 i 1998
Seniori 1997 i stariji
 
 

MUŠKARCI

SENIORI

+ 21 g

JUNIORI

18/19/20 g

KADETI

15/16/17 g

NADE

12/13/14 g

PIONIRI

10/11 g

POLETARCI

7/8/9 g

DUO 3.serije 3.serije 3.serije 2.serije 2. serije 1. serija
        3. tehnike 3. tehnike 3. tehnike
NE WAZA 6minuta 5minuta 4minuta 4minuta 1x4 minuta 1x4 minuta
BORBE 1х3minuta 1х3minuta 1х3minuta 1х2minuta 1x2 minuta 1x2 minuta
  - 55 kg. - 56 kg. - 46 kg. -34 kg. - 24 kg. - 21 kg.
  - 62 kg. - 62 kg. - 50 kg. -37 kg. - 27 kg. - 24 kg.
  - 69 kg. - 69 kg. - 55 kg. - 41 kg. - 30 kg. - 27 kg.
  - 77 kg. - 77 kg. - 60 kg. - 45 kg. - 34 kg. - 30 kg.
  - 85 kg. - 85 kg. - 66 kg. - 50 kg. - 38 kg. - 34 kg.
  - 94 kg. - 94 kg. - 73 kg. - 55 kg. - 42 kg. - 38 kg.
  + 94 kg + 94 kg. - 81 kg. - 60 kg. - 46 kg. - 42 kg.
      +81 kg. -66 kg. - 50 kg. + 42 kg.
        +66 kg. + 50 kg.  

 

ŽENE

SENIORKE

+21 g

JUNIORKE

18/19/20 g

KADETKINJE

15/16/17 g

NADE

12/13/14 g

PIONIRKE

10/11 g

POLETARKE

7/8/9 g

DUO 3.serije 3.serije 3.serije 2.serije 2. serije 1. serija
        3. tehnike 3. tehnike 3. tehnike
NE WAZA 6minuta 5minuta 4minuta 4minuta 1x4 minuta 1x4 minuta
BORBE 1х3minuta 1х3minuta 1х3minuta 1х2minuta 1x2 minuta 1x2 minuta
  - 48 kg - 49 kg. - 40 kg. - 32 kg - 22 kg. - 20 kg.
  - 55 kg. - 55 kg. -44 kg. - 36 kg. - 25 kg. - 22 kg.
  - 62 kg. - 62 kg. - 48 kg. - 40 kg. - 28 kg. - 25 kg.
  - 70 kg. - 70 kg. - 52 kg. - 44 kg. - 32 kg. - 28 kg.
  + 70 kg. + 70 kg. - 57 kg. - 48 kg. - 36 kg. - 32 kg.
      - 63 kg. - 52 kg. - 40 kg. - 36 kg.
      - 70 kg. - 57 kg. - 44 kg. - 40 kg.
      +70 kg. - 63 kg. - 48 kg. + 40 kg.
        + 63 kg. + 48 kg.  
   

 

 

DuoiDuo-mix

1. Poletarci rade tri samoodbrambene tehnike (po slobodnom izboru) iz serije “A” prema listi napada JJIF-a.

2. Pioniri rade po tri samoodbrambene varijante (po slobodnom izboru) izserija“A” i “B”premalistinapadaJJIF-a.

3. Nade rade trisamoodbrambenevarijante (glavni sudija određuje napade) izserija“A” i “B”premalistinapadaJJIF-a.

4. Kadeti, Juniori i Seniori rade tri serije po pravilima JJIF-a.

 
Ostalo:

1. Dva treća mjesta (za borbe, duo sistem i Ne wazu).

2. Dozvoljena tolerancija u težini je 0.00 kg, sem za pionire i poletarce gdje    je dozvoljena tolerancija iznosi 1.00 kg.

   

 

 

 

 

 

 

 

Datum:23.01.2018 godine.

TEHNIČKI ORGANIZATOR

JJK SAMURAJ Banja Luka

PREDSJEDNIK KLUBA

Marinko Petrović

 

ORGANIZATOR

JJ SAVEZ RS Banja Luka

PREDSJEDNIK SAVEZA

Mr Radislv Jovičić

Ovdje preuzmi prijavni obrazac