SITE TRANSLATION

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

POČETNA

Pale Open 2018

jahorina 2018

Poštovani sportski prijatelji i sportski radnici,

Obavještavamo Vas da Ju-Jitsu Savez Republike Srpske i Ju-Jitsu klub JahorinaPale, organizuju prvi (I) međunarodni turnir u Ju-jitsu borbama, duo sistemu i prikazu tehnika, te u ne-wazi za kategorije kadeti, juniori i seniori „TROFEJ JAHORINE“ na dan 8.9.2018. godine na Palama. Ovim putem Vas pozivamo da svojim prisustvom uveličate naše takmičenje.

Osnovne informacije o turniruTROFEJ JAHORINEsu sljedeće:

Datum: 8. septembar 2018. godine (subota)
 
Mjesto: Sportska dvorana Peki”, Srpskih ratnika 40, Pale 71420
 
Organizatori: JU-JITSU Savez Republike Srpske i JU-JITSU KLUB JAHORINA” Pale
 
Informacije: telefoni: 066/709-895 i 065/240-816
 
Prijave dostaviti:

Preliminarna prijava (broj takmičara i sudija) do 12.oo časova 24. AVGUSTA 2018. godine, na

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. i Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Konačna prijava (na prijavnim listama) do 12,oo časova 29. AVGUSTA 2018. godine, na

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. i Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 
Kotizacija:

Prema cjenovniku Ju-Jitsu Saveza Republike Srpske za međunarodne turnire:

-ju-jitsu borbe: (30 KM)

-duo sistem par: (30 KM)

-ne-waza: (30 KM)

-prikaz tehnika: (30 KM)

 

Uplata kotizacija se može izvršiti na račun JU-JITSU KLUBA JAHORINA” PALE,

broj: 562-012-81368293-87 NLB banka a.d., obavezno donijeti kopiju uplatnice, ili na

dan takmičenja, na blagajni kluba.

NAPOMENA: klub je dužan uplatiti kotizaciju za sve prijavljene takmičare (član 11.

Takmičarskog pravilnika JJS RS)

Organizator takmičenja će za sve učesnike na turniru koji žele koristiti smještaj (takmičari, treneri, sudije i ostali) obezbjediti smještaj. Zbog organizacije samog smještaja molimo sve klubove da uz prijavu svojih takmičara za turnir, a najkasnije do 27.8.2018. godine, obavjeste organizatora o vremenu svog dolaska, te broju osoba koje će koristiti smještaj. Uplata smještaja se vrši na licu mjesta, tj. po dolasku u ugostiteljski objekat.

 
Nagrade: Medalje i diplome za pojedinačni plasman. Pehari za 3 prvoplasirane ekipe (bodovanje za takmičare i klubove JJSRS se vrši po odredbama Takmičarskog pravilnika JJSRS).
 
Pravila:

JJIF-a. i JJS RS

Napomena: U slučaju malog broja takmičara u jednoj kategoriji, organizator zadržava pravo spajanja kategorija u jednu “zajedničku” kategoriju (član 12. Takmičarskog pravilnika JJS RS).

PLAN I SATNICA IZVOĐENJA AKTIVNOSTI NA TURNIRU TROFEJ JAHORINE

PALE OPEN 2018”

SUBOTA 8.9.2018. 07:30 - 09:00

Prijava takmičara i kontrolno vaganje (za sve kategorije: poletarci, pioniri i nade, kadeti, juniori i seniori),

Uplata kotizacija

09:00 - 09:30 Sastanak sudija, vođa ekipa i domaćina–infomacije za sudije i vođe ekipa
09:30 Početak takmičenja
13:00 Postrojavanje ekipa i svečano otvaranje takmičenja
13:30 Pauza za ručak za službena lica
14:30 Nastavak takmičenja, finalne borbe, dodjela medalja i diploma (u pojedinim kategorijama u kojima je završeno takmičenje)
18:00

Kraj takmičarskog dana

SUDIJE:

 

Klubovi učesnici takmičenja su dužni prijaviti najmanje jednog sudiju u ime svog kluba sa važećom sudijskom licencom. Klubovi koji nemaju sudiju dužni su uplatiti sudijsku taksu – kaznu” u iznosu od 150,oo KM, na račun tehničkog organizatora. Predsjednik sudijske komisije JJSRS će izvršiti selekciju prijavljenih sudija, te odrediti sudije koji će suditi na takmičenju prije početka takmičenja (član 12. Pravilnika o organizaciji takmičenja JJS RS). Klubovi učesnici takmičenja će biti obavješteni o zvaničnom spisku sudija najkasnije 8 dana prije održavanja takmičenja. Prijavu sudija poslati na e-mail adresu tehničkog organizatora turnira Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. i adresu JJS RS Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. uz prijavu takmičara. Za sudije će biti plaćena dnevnica prema cjenovniku JJS RS.

 

TRENERI – VOĐE EKIPA:

 

Predstavnici klubova učesnika takmičenja, navedeni na prijavi za takmičenje (treneri ili vođe ekipa) će prilikom prijave ekipe i uplate kotizacije (predočavanja dokaza o uplaćenoj kotizaciji) od tehničkog organizatora dobiti akreditacije za vođe ekipa. Ulaz na borilišta tokom takmičenja biće dozvoljen samo takmičarima koji treba da se bore (u kimonima) i vođama ekipa (u sportskoj opremi - trenerka i patike) koji imaju na vidnom mjestu istaknutu akreditaciju.

OSTALO:

 

 • Takmičenje će biti omogućeno samo takmičarima koji ispunjavaju uslove propisane Pravilnicima Ju-Jitsu Saveza Republike Srpske.
 • Vođe ekipa dužni su da posjeduju i pokažu službenom licu dokaz o plaćenom osiguranju i ljekarska uvjerenja za prijavljene takmičare ne starije od 6 mjeseci (članovi 2.i 17.Takmičarskog pravilnika JJS RS).
 • Broj takmičara koje klub prijavljuje u jednoj kategoriji nije ograničen. Isti takmičar se može prijaviti za borbe, duo sistem i ne-wazu, ali organizator nije dužan uskladiti mečeve za tog takmičara.
 • Takmičar može biti prijavljen samo u kategoriju kojoj pripada ili u jednu neposredno višu starosnu ili težinsku kategoriju. Isti takmičar ne može biti prijavljen u dvije težinske kategorije u istoj uzrasnoj kategoriji (član 5. Pravilnika o organizaciji takmičenja JJS RS).
 • Izmjena prijave (prijavljenih takmičara) koju su klubovi dostavili nije moguća nakon zvanične registracije (član 5. Pravilnika o organizaciji takmičenja JJS RS).
 • Organizator ne snosi odgovornost za lične povrede, gubitak ili oštećenje imovine takmičara i klubova učesnika takmičenja, koji eventualno nastanu učćem ili putovanjem na turnir.
 • Klubovi su dužni obezbjediti propisanu zaštitnu opremu, te plavi i crveni pojas za svoje takmič
 • Žrijeb će obaviti informaciono–tehnička komisija JJS RS. Žrijeb će biti objavljen na web stranici Saveza i naknadnih promjena neće biti (član 15.Takmičarskog pravilnika JJS RS).
 • Molimo vođe ekipa da se pridržavaju navedene satnice takmičenja i da se staraju za pravovremeni nastup takmič

 

PROPOZICIJE TAKMIČENJA:

Pravila: JJIF-a
 
Starosne kategorije: Na osnovu Takmičarskog pravilnika JJSRS, a u skladu sa pravilima Svjetske Ju-Jitsu Federacije, utvrđuju se starosne kategorije takmičara za takmičarsku 2018. godinu.
 
  Uzrast Uzrast
Poletarci M-Ž 2011, 2010 i 2009
Pioniri M-Ž 2008 i 2007
Nade M-Ž 2006, 2005 i 2004
Kadeti M-Ž 2003, 2002 i 2001
Juniori M-Ž 2000,1999 i 1998
Seniori M-Ž 1997 I stariji
 
Težinske kategorije: Na osnovu Takmičarskog pravilnika JJSRS, a u skladu sa pravilima Svjetske Ju-Jitsu Federacije, utvrđuju se starosne I težinske kategorije takmičara za takmičarsku 2018. godinu.

Muškarci /

Dječaci

Seniori

+ 21

Juniori

18/19/20

Kadeti

15/16/17

Nade 12/13/14

Pioniri

10/11

Poletarci

7/8/9

DUO 4.series 4.series 4.series 3.series 2. series 2. series
        3. techniques 3. techniques 2. techniques
FIGHT 1х3min 1х3min 1х3min 1х2min 1x2 min 1x2 min
  - 55 kg. - 56 kg. - 46 kg. -34 kg. - 24 kg. - 21 kg.
  - 62 kg. - 62 kg. - 50 kg. -37 kg. - 27 kg. - 24 kg.
  - 69 kg. - 69 kg. - 55 kg. - 41 kg. - 30 kg. - 27 kg.
  - 77 kg. - 77 kg. - 60 kg. - 45 kg. - 34 kg. - 30 kg.
  - 85 kg. - 85 kg. - 66 kg. - 50 kg. - 38 kg. - 34 kg.
  - 94 kg. - 94 kg. - 73 kg. - 55 kg. - 42 kg. - 38 kg.
  + 94 kg + 94 kg. - 81 kg. - 60 kg. - 46 kg. - 42 kg.
      +81 kg. -66 kg. - 50 kg. + 42 kg.
        +66 kg. + 50 kg.  
Žene / Djevojčice

Seniorke

+21

Juniorke

18/19/20

Kadetkinje

15/16/17

Nade 12/13/14

Pionirke

10/11

Poletarke

7/8/9

DUO 4.series 4.series 4.series 3.series 2. series 2. series
        3. techniques 3. techniques 2. techniques
FIGHT 1х3min 1х3min 1х3min 1х2min 1x2 min 1x2 min
  - 48 kg - 49 kg. - 40 kg. - 32 kg - 22 kg. - 20 kg.
  - 55 kg. - 55 kg. -44 kg. - 36 kg. - 25 kg. - 22 kg.
  - 62 kg. - 62 kg. - 48 kg. - 40 kg. - 28 kg. - 25 kg.
  - 70 kg. - 70 kg. - 52 kg. - 44 kg. - 32 kg. - 28 kg.
  + 70 kg. + 70 kg. - 57 kg. - 48 kg. - 36 kg. - 32 kg.
      - 63 kg. - 52 kg. - 40 kg. - 36 kg.
      - 70 kg. - 57 kg. - 44 kg. - 40 kg.
      +70 kg. - 63 kg. - 48 kg. + 40 kg.
        + 63 kg. + 48 kg.  
   
   
     
 
Duo i Duo-mix:

1. Poletarci rade tri samoodbrambene tehnike (po slobodnom izboru) iz serije “A” prema listi napada JJIF-a.

2. Pioniri rade po tri samoodbrambene varijante (po slobodnom izboru) iz serija “A” i “B” prema listi napada JJIF-a.

3. Nade rade tri samoodbrambene varijante (glavni sudija određuje napade) iz serija “A” i “B” prema listi napada JJIF-a.

4. Kadeti, juniori i seniori rade tri serije po pravilima JJIF-a.

         Ne waza:           1. Ne waza-u rade kadeti, juniori i seniori.

                                   2. Kategorije su identične kao i za sistem borbi.

                                     3. Jedan takmičar može nastupiti u svojoj i sljedećoj (starosnoj ili težinskoj) kategoriji.

                                    4. Za kategorije kadeti, juniori i seniori nema težinske tolerancije, tj. ona iznosi 0,00kg.

Ostalo:
 1. Nagrade za pojedinačan plasman određuje softver, tako da u kategorijama preko pet takmičara postoje dva treća mjesta.
 2. U sistemu borbi dozvoljena tolerancija u težini je 1kg za poletarce i pionire. Za kategorije nade, kadeti, juniori i seniori nema težinske tolerancije, tj. Ona iznosi 0,00kg.

Datum: 9.7.2018. godine

 

 

 

 

 

 

TEHNIČKI ORGANIZATOR

JJK JAHORINA” PALE

 

PREDSJEDNIK KLUBA

Stefan Bosiljčić