SITE TRANSLATION

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

UZRASNE I TEŽINSKE KATEGORIJE

 

Tabela 1. Uzrasne i težinske kategorije takmičara Džiu-džicu saveza Republike Srpske za 2015. godinu muškarci - dječaci

Uzrasne i težinske kategorije takmičara

Džiu-džicu saveza Republike Srpske za 2015. godinu

muškarci - dječaci

Seniori

(+21)

Juniori

(18/19/20)

Kadeti

(15/16/17)

Nade

(12/13/14)

Pioniri

(10/11)

Poletarci

(7/8/9)

- 55 kg

- 56 kg

- 46 kg

- 34 kg

- 24 kg

- 21 kg

- 62 kg

- 62 kg

- 50 kg

- 37 kg

- 27 kg

- 24 kg

- 69 kg

- 69 kg

- 55 kg

- 41 kg

- 30 kg

- 27 kg

- 77 kg

- 77 kg

- 60 kg

- 45 kg

- 34 kg

- 30 kg

- 85 kg

- 85 kg

- 66 kg

- 50 kg

- 38 kg

- 34 kg

- 94 kg

- 94 kg

- 73 kg

- 55 kg

- 42 kg

- 38 kg

+ 94 kg

+ 94 kg

- 81 kg

- 60 kg

- 46 kg

- 42 kg

   

+ 81 kg

- 66 kg

- 50 kg

+ 42 kg

     

+ 66 kg

+ 50 kg

 

Trajanje borbe

1 h 3 minuta

1 h 3 minuta

1 h 3 minuta

1 h 2 minuta

1 h 2 minuta

1 h 2 minuta

 

Tabela 2. Uzrasne i težinske kategorije takmičara Džiu-džicu saveza Republike Srpske za 2015. godinu žene - djevojke

Uzrasne i težinske kategorije takmičara

Džiu-džicu saveza Republike Srpske za 2015. godinu

žene - djevojke

Seniori

(+21)

Juniori

(18/19/20)

Kadeti

(15/16/17)

Nade

(12/13/14)

Pioniri

(10/11)

Poletarci

(7/8/9)

- 48 kg

- 49 kg

- 40 kg

- 32 kg

- 22 kg

- 20 kg

- 55 kg

- 55 kg

- 44 kg

- 36 kg

- 25 kg

- 22 kg

- 62 kg

- 62 kg

- 48 kg

- 40 kg

- 28 kg

- 25 kg

- 70 kg

- 70 kg

- 52 kg

- 44 kg

- 32 kg

- 28 kg

+ 70 kg

+ 70 kg

- 57 kg

- 48 kg

- 36 kg

- 32 kg

   

- 63 kg

- 52 kg

- 40 kg

- 36 kg

   

- 70 kg

- 67 kg

- 44 kg

- 40 kg

   

+ 70 kg

- 63 kg

- 48 kg

+ 40 kg

     

+ 63 kg

+ 48 kg

 

Trajanje borbe

1 h 3 minuta

1 h 3 minuta

1 h 3 minuta

1 h 2 minuta

1 h 2 minuta

1 h 2 minuta

Poletarci / poletarke (7, 8 i 9 godina): rođeni 2008, 2007. i 2006. godine;

Pioniri / pionirke (10 i 11 godina): rođeni 2005. i 2004. godine;

Nade - dječaci / djevojčice (12, 13 i 14 godina): rođeni 2003, 2002. i 2001. godine;

Kadeti / kadetkinje (15, 16 i 17 godina): rođeni 2000, 1999. i 1998. godine;

Juniori / juniorke (18, 19 i 20 godina): rođeni 1997, 1996. i 1995. godine;

Seniori / seniorke (21 i više godina): rođeni 1994. godine;