SITE TRANSLATION

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

POČETNA

IZVJEŠTAJ SA LJETNOG KAMPA „TREBINJE 2013“

U periodu od 28. Jula do 4. Avgusta 2013. godine u Trebinju je održan tradicionalni ljetni kam ju jitsu Saveza Republike Srpske. Na kampu je učestvovalo 49 takmičara iz 8 klubova članova JJSRS.

                U skladu sa planom aktivnosti prvi dan podolasku je održano predavanje o prevenciji sportskih povreda koje je održao specijalista sportske medicine sa medicinskog fakulteta u Banja Luci.

                Nakon predavanja održan je kratak sastanak predstavnika klubova i Saveza sa trenerima koji su vodili kamp. Na sastanku su treneri Bojan Jović, Neven Veseljak i Milan Tubić upoznali prisutne sa planom treninga, kao i planom priprema kandidata koji su se prijavili za polaganje pojaseva.

                Treninzi su bili koncipirani na taj način da su kandidati za polaganje pojaseva bili odvojeni u posebnu grupu i vježbali su isklјučivo tehnike za polaganje, dok su drugu grupu činili ostali učesnici kampa koji su uvježbavali parterne tehnike. Treninzi su održavani ujutro od 08.oo do 10.oo sati i naveče od 20.oo do 22.oo sata. Takođe prije jutarnjeg treninga je bila organizovana fiskultura sa početkom u 06.oo koju je vodi trener Predrag Mirnić.

4

                Za vrijeme trajanja kampa ukupno je odrađeno 10 treninga u trajanju od po dva sata.

                U Petak sa početkom u 19.oo časova je održan i radni sastanak rukovodstva Saveza na kome je izvršena analiza dosadašnjeg rada u ovoj godini, kao i pregled predstojećih aktivnosti koje očekuju Savez do kraja kalendarske godine. Takođe na ovom radnom sastanku na uvid je dat i prijedlog novog sudijskog pravilnika koji bih trebao da bude usvojen na sledećoj redovnoj Skupštini JJSRS.

                Sa početkom u 20.oo časova u Petak je održano i polaganje pojaseva kome je pristuplio 15 kandidata, od toga: 1 kandidat za III kyu , 3 kandidata za II kyu , 5 kandidata za I kyu i 6 kandidata za crni pojas I dan. Svi kandidati su uspješno položili pojaseve, sa opštom ocjenom da su svi pokazali zavidan nivo poznavanja tehnika za zvanje koje su polagali.

                U Subotu u vrijeme jutarnjeg treninga je održano predavanje o pravilima suđenja i borenja koje je održao Bojan Jović kontinentalni A sudija. Ovo je ujedno bila i poslednja aktivnost na kampu.

                Učesnici kampa isti su napustilu u Nedelјu 4. Avgusta 2013. g u jutarnjim časovima.