POČETNA

Skupština JJS RS 2015 - Modriča

 

Redovno godišnje zasjedanje Skupštine Džiu-džicu saveza Republike Srpske (Savez) održano je u nedjelju 1. februara 2015. godine u Modriči na kojem su pored rukovodstva Saveza prisustvovali i ovlašćeni predstavnici osam od deset klubova Saveza. Skupštinom je predsjedavao Miloš Radić, podpredsjednik Saveza, zbog opravdanog odsustva Radislava Jovičića, predsjednika Saveza.

Rukovodstvo Saveza i predsjednici stručnih komisija Saveza (takmičarske, sudijske, disciplinske i DAN komisije) su članovima skupštine podnijeli izvještaje o radu Saveza i komisija, te finansijski izvještaj, koji su nakon glasanja usvojeni.

Nakon podnošenja i usvajanja izvještaja rukovodstvo Saveza je izrazio zadovoljstvo ostvarenim rezultatima, disciplinom i radom svih članova Saveza tokom 2014. godine. Kvalitetan i kontinuirani rad rukovodstva, trenera, selektora i takmičara Saveza rezultirali su mnogobrojnim medaljama, ali i odličnim ocjenama naših sudija na međunarodnim takmičenjima najvišeg ranga. Pomenuti rezultati su naročito značajni s obzirom da su ostvareni u godini kada je više klubova pretrpilo značajne štete od katastrofalnih poplava, koje su indirektno pogodile cijelu Republiku Srpsku, što se ogledalo kroz finansiranje klubova. I pored svega navedenog Savez je 2014. godinu završio sa pozitinim finansijskim saldom.

Rukovodstvo Saveza je članovima skupštine predložilo program aktivnosti Saveza za 2015. godinu koji je skupština, uz manje izmjene, usvojila. Ponovljen je stav da je interes Saveza učestvovanje tima „Srpska“ na takmičenjima Jadranske lige, te odlučeno da će i dalje svi klubovi Saveza ravnomjerno finansirati tim, a da će na kraju godine Savez zavisno od finansijske situacije refundirati troškove, u cjelini ili dijelomično. Skupština je donijela i odluku o visinama naknadama za klubove, takmičare, sudije i dr. za 2015. godinu, koje su ostale u istom iznosu kao i prošle godine.

Skupština je donijela odluku da se na prvenstvu RS koje će se održati u martu 2015. godine u Doboju uruče priznanja izabranim najboljim takmičarkama i takmičarima, te klubovima Saveza za 2014. godinu. Takođe je odlučeno da se na istom takmičenju uruče i priznanja za, RiTE Ugljevik, HE Višegrad i EP Trebinje za pruženu pomoć u razvoju džiu-džice u RS.

Rukovodstvo Saveza i članovi skupštine Saveza su u 2015. godini svim članovima Saveza poželjeli puno zdravlja, sreće i uspjeha, a posebno u sportskim aktivnostima.

Skupstina JJS RS  9