POČETNA

ŠKOLA SPORTA TREBINJE 2015

Obavještavam vas da smo dobili termin za Školu sporta Trebinje,
Ove godine je to period od 09-16.08.2015.godine.

Cijena dana je 30 KM  (210 KM sedam dana).

3