POČETNA

Redovna sjednica Skupštine Džiu-džicu saveza Republike Srpske

U nedjelju 14. februara 2016. godine u Modriči je održano redovno godišnje zasjedanje Skupštine Džiu-džicu saveza Republike Srpske (Savez) na kojem su, pored rukovodstva Saveza, prisustvovali i ovlašćeni predstavnici osam od deset aktivnih klubova Saveza. Skupštinom je predsjedavao Radislav Jovičić, predsjednik Saveza.
Rukovodstvo Saveza i predsjednici stručnih komisija Saveza (takmičarske, sudijske, disciplinske i DAN komisije) su članovima skupštine podnijeli izvještaje o radu Saveza i radu stručnih komisija za 2015. godinu, kao i finansijski izvještaj, koje su članovi Skupštine Saveza nakon glasanja usvojili.

Skupstina JJS RS Modrica feb 2016 4
Rukovodstvo Saveza je izrazilo zadovoljstvo radom i ostvarenim rezultatima svih članova Saveza tokom 2015. godine, a kao poseban rezultat istaknuto je organizovanje XII balkanskog prvenstva i III svjetskog kupa (za nade) u Banja Luci, kao i nabavka opreme koja je nakon takmičenja ostala na korišćenje u Savezu. Tokom 2015. godine i tim „Srpska“ je ostvario do sada najbolje rezultate na takmičenjima Jadranske lige. Svi postignuti rezultati su naročito značajni kada se zna da su ostvareni u godini u kojoj su svi klubovi imali poteškoća sa finansiranjem, a da je Savez i pored svega navedenog godinu završio sa pozitinim finansijskim saldom.
Rukovodstvo Saveza je članovima skupštine predložilo program aktivnosti Saveza za 2016. godinu koji je skupština usvojila. Programom aktivnosti istaknuta su takmičenja - „fokus“ Saveza tokom 2016. godine, a planirane su i aktivnosti tima „Srpska“ na takmičenjima Jadranske lige. Skupština je donijela i odluku o visinama naknadama za klubove, takmičare, sudije i dr. za 2016. godinu, koje su ostale u istom iznosu kao i prošle godine.
Rukovodstvo Saveza i članovi skupštine Saveza su u 2016. godini svim članovima Saveza poželjeli puno zdravlja, sreće i uspjeha, a posebno u sportskim aktivnostima.